ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผอ.ฝ่ายกีฬาอาชีพและมวย เดินทางเข้าเยี่ยมชม ค่ายมวย Sport Club Muay Thai Sendling

        ค่ายมวยไทย…ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผอ.ฝ่ายกีฬาอาชีพและมวย เดินทางเข้าเยี่ยมชม ค่ายมวย Sport Club Muay Thai Sendling เพื่อชมการฝึกซ้อมของสมาชิกค่ายมวย โดยมี Mr.Gunter Scheller เจ้าของค่ายมวย ให้ต้อนรับ ทั้งนี้ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับการฝึกสอนมวยไทย ในต่างประเทศให้ได้มาตราฐานสากล โดยในอนาคตจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นครูมวยไทย มาช่วยอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นในแต่ละปี ที่ค่ายมวย Sport Club Muay Thai Sendling ประเทศเยอรมณี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา