ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหมประจำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหมประจำสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร กกท. , ผู้อำนวยการ กกท. ภาค, กกท. จังหวัด, พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ในภาค 5 ร่วมพิธี ณ ลานบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา