ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้บริหาร และพนักงาน กกท. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โถงกลาง ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้บริหาร และพนักงาน กกท. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โถงกลาง ชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา