ดร.ก้องศักด เปิดโครงการศูนย์พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ Excellent Center

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนานักกีฬาเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ Excellent Center โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, ผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, ผู้บริหาร และพนักงาน กกท. และคณะผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ Excellent Center ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความตั้งใจและมุ่งหวังว่าจะเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลที่ดีที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย ด้วยการเตรียมพร้อมด้านต่างๆที่เหมาะสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อม เช่น ด้านความพร้อมของสนามฟุตบอล สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานระดับสากล การเตรียมพร้อมด้านผู้ฝึกสอน และหลักสูตรฝึกสอนที่เน้นการเตรียมทีม สำหรับการแข่งขันในนามตัวแทนทีมชาติไทย ตลอดจนให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งทางด้านโภชนา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ด้านจิตวิทยาการกีฬา และการมีทัศนคติที่ดีของการเป็นนักกีฬาอาชีพ

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ Excellent Center เพื่อที่จะเฟ้นหานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนในระดับอายุ 15 ปี ที่เป็นสุดยอดของประเทศไทยจำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกซ้อมอย่างมืออาชีพ โดยมีผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศที่จะให้ความรู้และการแนะนำต่างๆ ในเรื่องของการเตรียมการแข่งขัน เทคนิคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงเรื่องของวิชาการต่างๆ และเน้นในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬาอีกด้วย เพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและเป็นตัวแทนทีมชาติไทย โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานักกีฬาฟุตบอลในระดับอายุ 15 ปีชุดนี้เพื่อต่อยอดไปสู่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการฟุตบอลของประเทศไทย และความสำเร็จต่างๆอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยโครงการนี้จะเน้นในเรื่องของการพัฒนานักกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุด และจะมีการเก็บตัวนักกีฬา ณ ศูนย์ อัลไพน์ ฟุตบอลแคมป์ เทรนนิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลที่มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมสำหรับการเตรียมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอย่างยิ่ง