นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบมาณ พ.ศ 2562

นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบมาณ พ.ศ 2562 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมพานหินรีเจ้น จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการดำเนินการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ขึ้นใหม่ และให้ความสำคัญในการเฟ้นหานักกีฬาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสามารถ และมีผลงานดีเด่น ในชนิดกีฬาที่บรรจุในโครงการ จำนวน 16 ชนิดกีฬา โดยร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
โดยการการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพานหินรีเจนท์ จังหวัดชลบุรี