นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนานักกีฬาคนพิการไทย

พัฒนานักกีฬา…นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนานักกีฬาคนพิการไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา