นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์”

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่47 (พ.ศ.2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์” ร่วมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย ที่ผ่านมา