นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา