นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 2 เป็นประธานการประชุมสำนักงาน กกท. ภาค 2

นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาค 2 เป็นประธานการประชุมสำนักงาน กกท. ภาค 2 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ที่ประชุม รับทราบรายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงาน ของโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการของ กกท. ภาค 2 ได้แก่ 1.โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, 2.โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562, 3.โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2562, 4.โครงการอบรมสัมมนาการนวดผ่อนคลายสำหรับนักกีฬา(ขั้นพื้นฐาน) และการช่วยชีวิตเบื้องต้น, 5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา โครงการ 1 กีฬา 1