ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่เหลือของโครงการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่เหลือของโครงการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOC140619-14062019155055