ประกวดราคาจ้างการดำเนินการศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ (Excellent center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างการดำเนินการศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ (Excellent center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ