ประกวดราคาจ้างการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรในวงการกีฬามวย และเผยแพร่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกีฬามวย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรในวงการกีฬามวย และเผยแพร่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติกีฬามวย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์กีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ