ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย สุโขทัย