ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินภายในอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม (TRANSFORMER 1 FEEDER B and TRANSFORMER 2 FEEDER A) การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินภายในอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม (TRANSFORMER 1 FEEDER B and TRANSFORMER 2 FEEDER A) การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

11 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ