ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาสระว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน อาคาร ๘ (สระนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาสระว่ายน้ำเพื่อการแข่งขัน อาคาร ๘ (สระนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

27 ธันวาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ