ประกวดราคาจ้างจัดจ้างโครงการพัฒนานักกีฬากอล์ฟเยาวชน รายการ Junior International Golf Championship ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดจ้างโครงการพัฒนานักกีฬากอล์ฟเยาวชน รายการ Junior International Golf Championship ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

25 มิถุนายน 2562

ขายแบบ

25 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2562

ยื่นเอกสารผ่านระบบ

3 กรกฏาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ