ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs C License Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ความเคลื่อนไหวของการกีฬาแห่งประเทศไทย และองค์กรกีฬา รวมทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ Introductory Coaching License และระดับ AFCs C License Coaching Certificate และระดับ AFC B Coaching Certificate Course ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

6 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ