ประกวดราคาจ้างจ้างทำหนังสือคู่มือมาตรฐานสถานแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา(ระยะที่ ๑ จัดคู่มือมาตรฐานฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างจ้างทำหนังสือคู่มือมาตรฐานสถานแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา(ระยะที่ ๑ จัดคู่มือมาตรฐานฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 18 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ