ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการเตรียมนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเพื่อการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพอย่างครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการเตรียมนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเพื่อการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพอย่างครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

22 พฤษภาคม 2562

ขายแบบ

22-30 พฤษภาคม 2562

ยื่นเอกสารผ่านระบบ

31 พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ