ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางการรับชมของสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางการรับชมของสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเชิญชวน โครงการจัดจ้างดำเนินการ