ประกวดราคาจ้างทำป้าย ขนส่ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างทำป้าย ขนส่ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ช้างขาวเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

26 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ