ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะกรรมการกีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะกรรมการกีฬามวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์