ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดน และการสนับสนุนการอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับภาคการศึกษาและองค์กรกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการเรียนการสอนมวยไทยในต่างแดน และการสนับสนุนการอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ในรูปแบบการบูรณาการร่วมกับภาคการศึกษาและองค์กรกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 19 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ