ประกวดราคาซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวอร์ม เสื้อโปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้สำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

19 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ