ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและ 300 เตียง งบประมาณประจำปี 2563 (ขายแบบ)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียงและ 300 เตียง งบประมาณประจำปี 2563 (ขายแบบ)

ประกาศวันที่

 30 กันยายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ