ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาตามแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์การฝึกซ้อมสำหรับค่ายมวยในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจ้างทำหนังสือคู่มือมาตรฐานสถานแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา (ระยะที่ ๑ จัดคู่มือมาตรฐานฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 12 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ