ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้ออุปกรณ์ (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มรายการที่ 7 กีฬามวยสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ งานจัดซื้ออุปกรณ์ (ศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 กลุ่มรายการที่ 7 กีฬามวยสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOC160519-16052019141839