ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีการประกวด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีการประกวด