ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 3 จังหวัดนคราราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 3 จังหวัดนคราราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

11 ประกาศผู้ชนะ 20022562