ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.-ประกาศผู้ชนะ