ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกการการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลและอาคารราชมังคลากีฬาสถาน ตามมาตรฐาน AFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ประกาศยกเลิก 21092562