ประกาศการจ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Jet Ski World Cup เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ประกาศเรื่อง

ประกาศการจ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Jet Ski World Cup เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ประกาศวันที่

26 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ