ประกาศการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย Muaythai Guide ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย Muaythai Guide