ประกาศการประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนาม อุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา ที่อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศการประกวดราคาจ้างสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพยากรกีฬา เช่น สนาม อุปกรณ์ บุคลากร ผู้ใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา ที่อยู่ในความดูแลของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2  พฤษภาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ