ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดกิจกรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นทางการและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดกิจกรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นทางการและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

ประกาศเรื่อง

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจัดกิจกรรมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นทางการและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

ประกาศวันที่

15 ตุลาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ