ประกาศขอบเขตงานจัดจ้างควบคุมงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเมนสเตเดี้ยม ตามมาตราฐาน AFC สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดขอบเขตของงานควบคุมงานอาคารเมนสเตเดี้ยม