ประกาศขอบเขตรายละเอียดงานการจัดจ้างทำป้าย ขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์”

20.11.62 TOR จัดจ้างทำป้าย ขนส่ง และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์