ประกาศขายซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณที่คงเหลือของโครงการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

DOC240919-24092019100757