ประกาศขายประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย Muaythai Guide ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 5 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ