ประกาศขายแบบจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย”Muaythai Guide” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือแนะนำค่ายมวย”Muaythai Guide” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาค่ายมวยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย

ประกาศวันที่

 13 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ