ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันบางกอก มิดไนท์ มาราธอน ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันบางกอก มิดไนท์ มาราธอน ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

28 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ