ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากรในองค์กร ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลด้านบุคลากรในองค์กร ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 24 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ