ประกาศขายแบบประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาตามแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์การฝึกซ้อมสำหรับค่ายมวยในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาตามแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์การฝึกซ้อมสำหรับค่ายมวยในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 22 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ