ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดเตรียมนักกอล์ฟเยาวชน เพื่อเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดเตรียมนักกอล์ฟเยาวชน เพื่อเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 26 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ