ประกาศขายแบบ จ้างควบคุมปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอล และอาคารราชมังคลากีฬากีฬาสถานตามมาตรฐาน AFC ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบ จ้างควบคุมปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอล และอาคารราชมังคลากีฬากีฬาสถานตามมาตรฐาน AFC ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

 31 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ