ประกาศขายแบบ จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบ จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

 18 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ