ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร ผจก.NSDF

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร