ประกาศจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

25 ธันวาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ