ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทยเพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทยเพื่อต่อยอดไปสู่กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

29 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ