ประกาศจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

4 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ